OAZA ISLAMA

"Meni najbliži od vas bit će o­ni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju." (Tirmizi)

07.04.2009.

Kako je islamska kultura pomogla Evropi

Kako je islamska kultura pomogla Zapadu da iz Razdoblja pređe u Renesansu...

Upravo je višestoljetna arapska nauka omogućila da Kopernik, Galileo, Njuton, Ajnštajn i njihovi učenici kasnije razviju matematiku i kozmologiju. Ironično je da je Bagdad, glavni grad Iraka koji je razoren u posljednjih nekoliko godina, osnovan prije 1246 godina i ubrzo postao glavni centar međunarodnog intelektualnog prosvjetiteljstva.

Halifa Ebu Džafer el-Mensur, osnivač Bagdada, izgradio je veliku biblioteku u Bagdadu, po uzoru na biblioteke velikih perzijskih kraljeva. Arapski hroničari su kasnije hvalili njegovu vještinu logike i prava, kao i njegovo interesovanje za filozofiju i astronomiju. Smatrali su ga zaslužnim za organizovanje prevođenja na arapski brojnih važnih djela grčkih, perzijskih i indijskih filozofa i naučnika. Za bagdadske učenjake su prikupljane informacije iz cijele islamske imperije kako bi ih oni dalje razvijali. Njegova biblioteka nazvana je Kuća mudrosti.


Arapi su usvojili efikasni indijski decimalni sistem,  sa devet brojeva i nulom koje danas koristimo. Na osnovu Euklidove geometrije i  Ptolomejove astronomije, Arapi su izumili algebru i trigonometriju, i sami vršili astronomske opservacije. U vrijeme kada su kršćani Evrope vjerovali da je zemlja okrugla i imali poteškoće pri određivanju datuma Uskrsa i čak nisu mogli znati koje je doba dana, Arapi su pomoću uređaja nazvanog astrolab vršili astronomska i zemaljska mjerenja te otkrili da je naša zemlja oblika sfere, pa su čak mogli skoro precizno izmjeriti veličinu zemlje. Astrolab je bio vrijedan navigacijski instrument za određivanje geografske širine.

moor460Arapi su se razvili u kartografiji, hemiji i medicini u vrijeme kada je kršćanska Crkva govorila svojim sljedbenicima da su bolesti Božije kazne za ljudske grijehe. Bičevanje je bilo jedan od načina ispaštanja  za spas od kuge koja je harala Evropom.

U svakoj disciplini, arapski učenjaci su uživali pogodnosti proizvodnje papira, dok je ono malo evropskih učenjaka što je u to vrijeme postojalo pisalo na skupom i  mučnom pergamentu. U to vrijeme su islamske biblioteke sadržavale stotine hiljada tomova, dok su knjige u Evropi predstavljale rijetkost.

Jonathan Lyons, pisac knjige "Kuća mudrosti: Kako su Arapi transformisali zapadnu kulturu", prati utjecaj Platoa, Aristotela i Tome Akvinskog na Arape. Danas, mnogi vide religiju kao neprijatelja naučnog progresa, piše Lyons. Ali, rani islam je otvoreno podsticao i njegovao intelektualno istraživanje svake vrste. Sam Poslanik Muhammed (s.a.w.s) je rekao: Traži znanje, makar u Kini.

Za razliku od krstaša koji su divljali kroz Svetu zemlju na koncu 11. stoljeća, bilo je evropskih učenjaka poput Adelarda von Batha i Micheala Scota, koji su putovali u islamski svijet i odatle donosili arapske tekstove za prevođenje na latinski i druge jezike. Muslimani u Siciliji i Španiji su kroz prenošenje znanja doprinijeli kulturološkoj razmjeni koja je povezivala Istok i Zapad.

Izvor: iviews.com
Prijevod i obrada: IslamBosna.ba
23.11.2008.

VJERNICA

 

Nema ljepote, dobrote, vrijednosti ni značenja u ženi koja nije iskrena vjernica u Allaha, koja ne slijedi Njegovog Poslanika, sallalahu alejhi wesellem. Ali, ukoliko posjeduje vjeru u Allaha i slijedi Njegova Poslanika, sallalahu alejhi wesellem, onda je na Pravom putu, prihvatljiva i jednostavna. A ako ne vjeruje u svoga Gospodara i  odrekne se vjere i svojih vrijednosti, onda je izgubljena. Tada ne može biti lijepa i da nosi zvijezde oko vrata, krunu na glavi i da joj sa čela sunce blješti – zato što je odricanjem od islama poništila svaku vrijednost, vrlinu, čestitost i svaki vid dobra.

Odmetnici od Prave vjere lahko je da skine haljinu stida, pokrivač vrline i odjeću  čednosti.

Prvi stepen sreće kod žene (a naravno i kod muškaraca) jeste da vjeruje u Allaha

Uzvišenog i da joj u životu glavni uzor bude Muhammed, sallalahu alejhi wesellem.

Da njega voli, njegovu biografiju čita, njegove naredbe slijedi, njegove zabrane poštuje i njegovu tradiciju oponaša. Ako joj to ne bude polazište, neka ne traži sreću  uzalud, niti drugi put ka uspjehu.

Mnoge nemuslimanke svakog dana tonu dublje u ponor, nezadrživo hrle u propast – zato što zanijekaju Jednog Stvoritelja. Žive teškim, nesretnim životom pa makar stanovala u visokim kulama, ležala na svili, uživala u dibi i kitila se najboljim ukrasima na Zemlji – a sve zato što je njeno srce lišeno svjetlosti vjere.

Ona nema mira, sreće, rahatluka, uspjeha, niti nade. Ona živi u tminama, krizama i tragedijama.

Ako ponovo želi sreću, neka izgovori “Nema drugog boga osim Allaha, Muhammed je Božiji Poslanik.”

iz knjige: "Možeš biti najsretnija žena na svijetu" 

(dr.Aid El-Karni)

23.11.2008.

Iz islamskog bontona

( `Abdu-l-Fettah Ebu Gudde )

 

                Islamski bonton spada u temeljne nakane Šerijata.To što se on naziva bontonom ne umanjuje njegovu vrijednost i važnost u svakodnevnom životu čovjeka. Jedan od naših dobrih prethodnika savjetovao je svome sinu: «Sine moj! Nastoj da tvoje djelo bude so, a tvoj moral brašno!» Ovim je želio reći da je više morala u djelovanju bolje od velikog djelovanja koje nije prožeto moralom.

             Nemojte se iznenaditi ako u ovom bontonu nađete nešto što izgleda jednostavno i opće poznato, jer mnogi od nas prave greške baš u tim poznatim stvarima, što umanjuje vrijednost muslimanske ličnosti, koja treba biti prepoznatljiva po svojoj ljepoti i uravnoteženosti. Na to ukazuju i ove riječi našeg Poslanika Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem: «Lijepu odjeću obucite i uredite vaše jahalice (prevozna sredstva) i vaše kuće kuće kako bi bili prepoznatljivi među ljudima «

 

1.  Kada ulaziš u svoju kuću ili izlaziš iz nje nemoj lupati vratima niti ih ostavljaj otvorena pa da se sama zatvaraju. Lupanje vratima ne odgovara blagosti koju zagovara islam, a tebi je čast što si njegov sljedbenik. Zato blago polahko zatvori vrata za sobom. Možda si čuo za hadis koji prenosi hazreti Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Nema ništa što je prožeto blagošću i nježnjošću a da nije time uljepšano, a ako toga nema onda je, zasigurno, unkaženo.«

 

2.   Kada ulazoš u svoju kuću ili izlaziš iz nje nazovi selam onima koji su u njoj od tvojih ukućana, kako muškarcima tako i ženama. Pozdrav muslimana je: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne zamjenjuj ovaj pozdrav drugim pozdravima, kao: dobro jutro, ili merhaba ili tome slično! Ako selam budeš zamjenjivao drugim pozdravom, vremenom će ga nestazi iz upotrebe, a on je simbol islama koji je zacrtao Poslanik, s.a.v.s. svojim djelom i riječima. Enes r.a. pripovjeda: «Rekao mi je Allahov Poslanik, s.a.v.s. : Sine moj! Kada uđeš svojim ukućanima nazovi selam. Bit će to berićet (blagoslov) tebi i tvojim ukućanima. «        (Tirmizi)

 

             Katade, jedan od poznatih tabi ina je rekao: «Kada uđeš u svoju kuću nazovi selam ukućanima, jer oni su najpreči da im selam nazoveš.» Ebu Hurejre r.a. je rekao: «Rekao mi je Allahov Poslanik s.a.v.s: «Kada neko od vas dođe na sijelo neka nazove selam prisutnima, a i onda kadaželi napustiti sijelo. Jer, nazivanje selama prilikom dolaska nije ništa preče od nazivanja selama prilikom dolaska. «      (Tirmizi)

 

3.   Kada dođeš na sijelo nemoj sjediti između dvojice, nego sjedi sa njhove desne ili lijeve steane. Allahov Poslanik s.a.v.s je rekao: «Ne može se sjesti između dva čovjeka, osim s njihovom dozvolom «     (Ebu Davud)     

             Kad sjedeš kraj njih nemoj nastojati da čuješ ono što njih dvojica govore. Prisluškivanje razgovora  dvojice ljudi skrnavi tvoj moral i predstavlja grijeh. Naš Poslanik s.a.v.s je rekao: «Ko bez dozvole prisluškuje tuđi razgovor, njegove uši će na Sudnjem danu biti zalivene rastopljenim olovom.»  (Buhari)  

             Znaj da ti ne priliči da nasamo razgovaraš s nekim u prisustvu treće osobe, jer to znači njegovo isključivanje iz društva, što ga može navesti na svakakva razmišljanja i pomisli. Takav postupak ne priliči muslimanu, zbog čega ga Poslanik s.a.v.s, i zabranjuje ovim riječima: «Dvojica ne razgovaraju tiho u prisustvu trećega.»

             U navedenom hadisu Poslanik ne upotrebljava imperativ, upravo zbog toga što se ne može zamisliti da musliman napravi takvu grešku. Ovaj hadis bilježi Malik i Ebu Davud od Abdullaha ibn Omera r.a.. Ibn Omer je upitan: «Šta ako su četvorica?», pa je odgovorio: «U tom slučaju ne šteti.» Tj. Ako su četvorica zajedno, onda dvojica mogu razgovarati odvojeno.

 

4.   Kada nekome kucaš na vrata, kucaj blago, onoliko koliko ukućani mogu čuti. Nemoj lupati kao što to rade lopovi i provalnici. Neka žena je došla kod Ahmeda b. Hanbela, r.a., s namjerom da ga upita o nekom vjerskom propisu. Na vratima je pokucala malo jače. Kada je imam Ahmed izašao, rekao je: «Tako kuca policija. «  

             Ashabi su noktima kucali Poslaniku, s.a.v.s, iz poštovanja i ljubavi prema njemu. Ovo bilježi Buhari u knjizi El-Edebu-l-mufred. Musliman će ovako postupati u kućama gdje je dnevna soba blizu ulaznih vrata. Međutim, ako je dnevna soba udaljena od ulaznih vrata, posjetilac će kucati toliko da ga mogu čuti, ali to ne smije biti grubo i znažno lupanje. Već smo spomenili hadis u kojem Allahov Poslanik s.a.v.s, veli: «Nema ništa što je prožeto blagošću nježnjošću  a da nije time uljepšano, a ako toga nema onda je zasigurno unakaženo.« On je takođe rekao: «Kome je uskraćena blagost i nježnost, uskraćeno mu je svako dobro.»  (Muslim)   

             Između dva kucanja napravi pauzu tako da čovjek može, bez žurbe, dovršiti uzimanja abdesta, bez žurbedovršiti obavljanje namaza, ili sažvakati zalogaj u ustima. Nakon tri kucanja sa pauzama, ako osjetiš da su ukućani zauzeti pa ti ne otvaraju, udalji se. Jer Allahov Poslanik s.a.v.s, je rekao: «Kada neko od vas tri puta zatraži dozvolu za ulazak, a ne bude mu otvoreno, neka se udalji.» (Buhari i Muslim)   

             Kada tražiš dozvolu za ulazak u kuću svoga brata muslimana, nemoj stajati tačno ispred vrata, nego se pomjeri udesno ili u lijevo. Naš Poslanik s.a.v.s, kada bi dolazio pred nečija vrata, ne bi se licem okretao prema njima, nego bi stajao kod desnog ili lijevog dovratka. Ovo bilježi Ebu Davud.

 

5.   Kada pokucaš na vrata brata muslimana i čuješ upit: «Ko je?», jasno i razgovjetno reci svoje puno ime i po kome si poznat. Nemoj govoriti: «Jedan!», ili «Ja!», ili nešto tome slično, jer na osnovu toga čovjek neće znati ko mu je na vratima. Ne možeš se pouzdazi da će te neko prepoznati po glasu, jer glasovi mogu biti slični, a možda svi ukućani ne poznaju tvoj glas. Poslanik s.a.v.s, nije volo da se kaže: »Ja!», jer to ne znači ništa za ukućane. Buhari i Muslim prenose od Džabira b. Abdullaha, r.a. da je rekao: »Došao sam Poslaniku, s.a.v.s, i pokucao na vrata. Upitao je:»Ko je?» Odgovorio sam:»Ja sam!, a on je rekao:»Ja, ja!», jer je to prezirao.  Ashabi Poslanika s.a.v.s. kada bi na vratima čuli pitanje: «Ko je?», govorili su svoja imena. Buhari i Muslim prenose od Ebu Zerra r.a. da je rekao: «Jedne večeri sam izašao napolje. Iznenada sam vidio Poslanika s.a.v.s. kako sam šeta. Ja sam išao u sjenu mjeseca a on se okrenuo i primjetio me. Upitao je: «Ko je?»,   a j asam odgovorio: «Ebu Zerr!» Buhari i Muslim također prenose od Ummi Hani sestre Alija r.a. i kćerke amidž Poslanika s.a.v.s. da je rekla: «Došla sam kod Poslanika s.a.v.s., a on se kupao dok ga je fatima zaklanjala zastorom. Upitao je: «Ko je to?» Odgovorila sam: «Ja sam Ummi Hani

 

6.   Ako si krenuo posjetiti brata muslimana uz prethodnu najavu ili bez najave, pa te odbije uz izvinjenje i obrazloženje da te ne može primiti, prihvati njegovo izvinjenje i obrazloženje. Jer, on bolje zna stanje u svojoj kući i eventualne probleme. Možda mu je iskrslo nešto ozbiljno zbog čega te ne može primiti u tom momentu.

             Naši dobri predhodnici prilikom međusobnuh posjeta govorili su: «Možda ti je iskrslo nešto što te spriječava da nas primiš!» To je bio uvod da  onaj, koga su posjetili, ponudi izvinjenje, ukoliko nije bio u situaciji da ih primi.

             Upravo zbog važnosti lijepog ponašanja u ovakvim prilikama i mogućnosti da posjetilac pomisli nešto ružno, ukoliko bude odbijen uz izvinjenje i obrazloženje, Kur`ani Kerim jasno i nedvosmisleno definira način postupanja: «A ako u njima nikoga ne nadjete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: "Vratite se!" – vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono što radite.»  (En-Nur, 28)

            Ovakvo ponašanje koje određuje Kur`an oslobađa muslimana, koji se nađe u nezgodnoj situaciji i nije u stanju da primi goste, laganja i izvrdavanja u koje može zapasti, poručujući kako nije od kuće i tome sl. Na taj način počinje lagati, a i djeca u kući uče od njega. Kao rezultat takvog ponašanja može se pojaviti i mržnja među muslimanima.

            Kur`ani Kerim, svojom uputom, udaljava nas od takvih i sličnih postupaka. On omogućava onome domaćinu da se uljudno i prikladno izvini bratu muslimanu radi nemogućnosti njegovog prijema, a od posjetioca traži da bez pogovora prihvati izvinjenje.

 

7.   Kada ulaziš u svoju kuću ili u kuću brata muslimana ili izlaziš iz nje, uradi to na najlepši način. Obori svoj pogled i spusti glas. Obuću izuj na mjestu gdje se izuva i uredno je složi. Ne zaboravi da, kada obuvaš obuću, prvo obuj desnu nogu, a potom lijevu, a prilikom skidanja slijedi obrnut red. Naš Poslanik s.a.v.s. je rekao: «Kada neko od vas obuva obuću, neka prvo obuje desnu nogu, a kada je skida, neka prvo skine obuću lijeve noge. Neka desna noga bude prva u obuvanju a zadnja u skidanju obuće.»  (Muslim i drugi)

            Prije nego što dođeš pred vrata brata muslimana, pogledaj svoju obuću, pa, ako na njoj vidiš kakvu nečistoću, otkloni je, jer, islam je vjera čistoće i učtivosti.

 

8.   Ne suprotstavljaj se bratu muslimanu kada ti ponudi određeno mjesto u svojoj kući. Naprotiv sjedi baš gdje ti on ponudi. Jer, ako bi sjeo na mjesto gdje ti želiš, možda sjedneš na mjesto sa kojeg možeš vidjeti nešto što nije za gledanje u kući ili da ukućane dovedeš u neugodnu situaciju. Zato, bez pogovora prihvati ponudu domaćina. Također, prihvati ono čime te želi počastiti. Haridž ibn Zejd, je ušao u kuću kod ibn Sirina kao njegov gost.  Našao ga je kako sjedi na tlu, naslonjen na jastuk. Poželio je sjesti pored njega. Rekao je: «U svojoj kući na prihvatam isti odnos prema tebi kakav imam prema sebi. Zato sjedi gdje ti se ponudi da sjedneš.» Nemoj sjediti na mjestu gdje domaćin sjedi, osim ako ti ga sam ponudi. Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: «Ne može se biti imam čovjeku u njegovom domu niti sjesti na njegovo mjesto, osim s njegovim dopuštenjem.» (Muslim)

 

9.   Poštuj starijeg i njegovo pravo! Daj mu prednost prilikom ulaska i izlaska! Kada se sretneš sa njim, nazovi mu selam, a kada si snjim u razgovoru, omogući mu da prvi govori.

            Slušaj njegove riječi sa poštovanjem, a kada razgovaraš s njim spusti svoj glas i razgovaraj blago i smireno. Kada mu se obraćaš ili ga zoveš, ne zaboravi da ga osloviš na najbolji način.

            Evo nekoliko hadisa koji pozivaju na ovakvo ponašanje sa starijima. Dva brata su došla kod Allahovog Posalanika s.a.v.s. da mu ispričaju neki dogđaj koji im se desio. Malđi je počeo da govori, a Poslanik s.a.v.s. je rekao: «Daj prednost starijem! Daj prednost starijem!»   (Buhari i Muslim)

            Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.: «Nije od nas onaj ko ne poštuje starije, koji nema milosti prema mlađima i koji ne poštuje prava uleme.» (Ahmed i Hakim)

            Pogledaj kako Poslanik Allahov s.av.s. poučava omladinu lijepom ponašanju prilikom susreta i druženja. Poznati sahabija, Malik ibn El-Huvejris r.a. pripovijeda: «Jednog dana došli smo kod Allahovog Poslanika s.a.v.s. Bili smo, odprilike, istih godina. Ostali smo kod njega dvadeset noći. Bio je blag i milostiv prema nama. Jednog dana je pomislio da smo se zaželjeli naših porodica. Upitao nas je koga smo iza sebe ostavili. Kada smo mu odgovorili, rekao je: «Vatite se svojim porodicama i među njima boravite! Podučavajte ih (propisima vjere) i naređujte im (da to obavljaju). A kada prispije vrijeme namaza, neka jedan od vas uči ezan, a neka vam imama  bude najstariji među vama.» (Buharija i Muslim)

 

10.   Kada ulaziš u kuću ili mjesto gdje ljudi spavaju, budi tih i blag u svojim pokretima. Prilikom ulaska ili izlaska nemoj praviti buku. Već smo citirtali hadis: «Kome je uskraćena blagost i nježnost, uskraćeno mu je svako dobro.» (Muslim)

            El-Mikdad ibn El-Esved r.a. je rekao: «...davali smo Allahovom Poslaniku, njegov dio mlijeka. Noću, kada bi ulazio nazivao je selam glasom koji ne bi probudio one koji spvaju, a čuli bi ga oni koji su budni...» (Muslim i Tirmizi)

            Kada bi Allahov Poslanik s.a.v.s. ustajao radi noćnog namaza, učio je takvim glasom da je bilo ugodno budnima, a nije budio one koji su spavali.

            Ovo je samo jedan dio islamskog bontona. Nastojao sam biti jasan i jednostavan u izlaganju, kako bi to dobro shvatio i radio o tome.

            Ova pravila najbolje možeš primijeniti u svojoj kući i kući svoga brata musliman; kod sebe i kod brata muslimana. Nemoj zapostavljati ova pravila tvrdeći kako između tebe i tvoga brata muslimana nema usiljenosti. Naprotiv, tvoj lijep i blag  odnos najviše zaslužuju tvoji ukućani i prijatelji.

            Neki čovjek je došao Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i upitao ga: «Allahov Poslaniče! Ko od ljudi najviše zaslužuje lijep odnos s moje strane?» Allahov Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: «Tvoja majka, zatim tvoja majka, zatim tvoja majka, pa tvoj otac, a zatim bliža i bliža rodbina.»  (Buhari i Muslim)

            Zato, brate moj, nipošto ne zanemaruj lijep odnos prema onima koji, kod tebe imaju najviše prava na njega. Ako nih zapostaviš radi drugih, sam sebe si ponozio i zanemario svoje obveze prema njima. Također, po strani si ostavio uputu našeg Poslanika s.a.v.s. Zato od Allaha traži pomoć na putu stjecanja Njegovog  zadovoljstva, a On se brine o svojim dobrim robovima.

 

                                                                                

15.11.2008.

Jerusalem is calling us


Jerusalem, you are our hope
Jerusalem will return to our nation

We will purify your virgin ground
And will run up on you our flags

Have patience sons of Palestine
Allah will relieve our agonies

Jerusalem will return to be our home
And will return to be our country

The dark night will never come
Except the dawn follows it with its brightness

Writer: Ahmed Bukhatir

10.08.2008.

Apel za pomoć Emini Murtić

Emina Murtić iz Brežana kod Kaknja inače odlična učenica Medrese Osman ef. Redžović iz Visokog obolila je od Sclerodermije-autoimunog oboljenja vezivnog tkiva. Ljekari u BiH preporučili su Emini izmještanje u jednu od klinika u Švicarskoj ili Njemačkoj radi daljnjeg liječenja. Za izmještanje su potrebna veća materijalna sredstva koje roditelji trenutno nemaju. Ovim putem apelujemo na sve da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima, a dobrovoljne priloge mogu uplatiti na račun otvoren kod Raiffeisen banke Kakanj br; KM 1610650000000027 br.partije 09650056934 ili na devizni račun broj; 1610650000000027 broj partije 19650022942 sa naznakom za liječenje Emine Murtić.

Ti nisi dužan da ih na Pravi put izvedeš, Allah izvodi na Pravi put onoga koga On hoće. Imetak koji udijelite drugima u vašu je korist, ono što udijelite drugima neka bude samo Allahu za ljubav - a ono što od imetka udijelite drugima nadoknadiće vam se potpuno, neće vam biti učinjeno krivo - i to siromasima koji, zauzeti na Allahovom putu, nemaju vremena  zarađivati pa onaj koji nije u to upućen misli da su, zbog skromnosti, imućni; poznaćeš ih po izgledu njihovu, oni proseći ne dodijavaju ljudima. - A ono što od imetka drugima date - Allah, sigurno, za to zna.

El-Bekara 272-273

10.08.2008.

....................................................................................

Izgovaranje Allahovog, s.w.t., imena je ljekovito
Islamski edukativni portal - Nedjelja, 10 August 2008
10.08.2008.

Muslimanski kalendari

 

- Islamski, hidžretski kalendar

„Pitaju te o mlađacima. Reci: 'Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk,'...“ (Kur’ān, sura el-Bekare, ajet 189.)

„Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio,...“ (Kur’ān, sura et-Tevbe, ajet 36.)

Islamski kalendar je lunarni kalendar, tj. računa se po Mjesečevim mijenama. Ovaj način računanja vremena bio je u praksi i prije islama.

Jedan mjesec traje od mijene do mijene, tačnije od Mlađaka do Mlađaka, a ukupno ih je 12. Ciklus od 12 lunarnih mjeseci traje oko 10 dana manje od solarne godine, što že reći i da se muslimanski blagdani svake godine za oko 10 dana pomiču unazad u solarnom kalendaru. Tako primjerice mjesec ramazan, mjesec posta, može pasti u svako godišnje doba. Puni krug napravi se tek za oko 35/36 godina. Primjerice, ako jedne godine mjesec ramazan padne 20. oktobra (u općepoznatom gregorijanskom kalendaru), sljedeće godine počet će oko 10. oktobra, a na oko 20. oktobar vratit će se tek za oko 35 godina.

Negdje oko 200 godina prije hazreti Muhammeda, a.s., vjerojatno preuzevši od Jevreja, predislamski Arapi uvode jednu vrstu lunisolarnog kalendara. Razlog, između ostalog, bijaše u želji da vrijeme hadža ne pada u vrijeme velikih vrućina. Taj sistem premetanja i prometanja lunarnih mjeseci nazvat će nesī’, što doslovno znači „odgađanje“ (te’hīr). Taj posao prometanja mjeseci obavljao je izvjesni Kulmus z plemna Kināne, iza kojeg su tu praksu nalijedila njegova djeca. Nesī’ se objavljivao okupljenim Arapima na Arefatu, za vrijeme hadža.

Tu praksu premetanja lunarnih mjeseci dokinuo je i zabranio uzvišeni Allah u 37. ajetu sure et-Tevbe. To je potvrdio i hzr. Muhammed, a.s., 10. godine po Hidžri, na Oprosnom hadžu, kad je, između ostalog, kazao: Innez-zemāne kadi-stedāre ke-hej’etihī jevme halekahullāh – „Vrijeme se obrnulo kao na dan kad ga je stvorio dragi Allah.“ Jedno od tumačenja ovog hadisa je i to da su se upravo tada, 10. godine po Hidžri, mjeseci ispremetani nesī’om vratili na svoja prava mjesta, a nesī’a se ukida. U toj hutbi Alejhisselam je proučio i 37. ajet rečene sure: Innemen-nesī’u zijādetun fil-kufr...

Otprilike oko 200 godina prije Alejhisselama, tačnije za vrijeme Kilāb ibn Murreta, jednog od Alejhisselamovih predaka, uvest će se i novi nazivi za mjesece, koji se i danas upotrebljavaju u hidžretskom kalendaru. Ti nazivi mjeseci jesu slijedeći:

1. Muharrem.

2. Safer.

3. Rebī’ul-evvel.

4. Rebī’ul-āhir ili Rebī’ūs-sānī.

5. Džūmādel-ūlā.

6. Džumādel-uhrā ili Džumādes-sānije.

7. Redžeb.

8. Ša’bān.

9. Ramadān.

10. Ševvāl.

11. Zul-ka’de.

12. Zul-hidždže.

Što se tiče sedmice u hidžretskom kalendaru, prvi dan u sedmici je nedjelja a posljednji subota, dok je petak, dan džume, najvredniji, u islamskim zemljama ujedno i neradni.

Inače, kao početak islamskog ovog kalendara uzima se veliki događaj Hidžre (preseljenja) hzr. poslanika Muhammeda, a.s., i ostalih muslimana iz Mekke u Medinu, odnosno 1. muharrem godine u kojoj je učinjena Hidžra. Stoga se zove još i hidžretski. To se desilo 622. godine po ’Īsā’u, a.s. Na put iz Mekke u Medinu Alejhisselam je krenuo izjutra u četvrtak 27. safera, što odgovara 9. septembru 622. julijanske godine, a 20. septembra, odnosno 8. rebī’ul-evvela stiže u Kubā, predgrađe Medine. Taj datum za početak računanja vremena odredio je hzr. Omer, drugi halifa nakon Alejhisselamove smrti.

Prije Alejhisselama godine su se kod predislamskih Arapa načelno računale od Božijeg poslanika Ibrāhīma, a.s., odnosno od gradnje Kabe koju je poduzeo sa svojim sinom Ismā’īlom, a.s. Međutim, taj datum nije bio sasvim fiksiran, pa su Arapi uzimali i druge događaje za početak računanja svoje ere. Jedan od tih događaja, zabilježen u Kur’ānu, jeste vojni pohod iz Jemena na Mekku s vojskom slonova, što se desilo u godini Alejhisselamova rođenja, godini koja je prozvana „godinom slona“ (’āmul-fīl).

Samo viđenje Mlađaka vrlo je bitno, poglavito zbog tačnog određivanja početka posta, ali i ostalih blagdana. To viđenje može biti trojako:

1. Astronomsko, a znači vremensku razliku između zalaska Mjeseca i Sunca. Primjerice, ako Mlađak zađe prije Sunca, što znači da je astronomska vidljivost pozitivna, onda s tim akšamom započinje novi hidžretski mjesec. U suprotnom, ako zađe poslije Sunca ili istovremeno zađu, u tom sliučaju naredni hidžretski mjesec počet će tek sutradan s akšamom. Inače, od akšama, a ne od ponoći, računa se i početak novog dana od 24 sahata.

Ova, astronomska vidljivost, osnova je takvima koji se rade u Bosni i Hercegovini.

2. Optičko, a ovisi o debljini osvijetljenog Mlađakova srpa i sfernoj udaljenosti Mlađaka od Sunca. Osnov je da srp Mlađaka bude deblji od 10'' (lučnih sekundi) a njegova sferna udaljenost od Sunca 10 lučnih stepeni.

3. Faktičko, a podrazumijeva i sve ostale faktore vidljivosti, kao što su oblaci, magla, prašina, brda, itd.

Jedan prirodni lunarni mjesec traje tačno 29 dana, 12 sahati, 44 minute i 3 sekunde. S obzirom da kalendarski mjesec počinje s akšamom i završava s akšamom, tj. mora imati okruglo ili 29 ili 30 dana, tako i hidžretski kalandar ima prestupne godine (kebīsa) od 355 dana. Proste godine od 354 dana zovu se besīta.

Određivanje prestupnih godina vrši se pomoću tzv. „malog kruga“ (devr sagīr), koji traje 30 godina. Naime, u 30 godina njih 11 mora biti prestupno. Međutim, i tako ostaje razlika, iako mala, između prirodne lunarne i kalendarske lunarne godine. Svakih 2560,59 godina ona naraste za jedan dan. Ta razlika može se eliminisati ako se svaka 2561. godina uzme kao prestupna iako je u svom „malom krugu“ prosta.

- Iranski ili tzv. dželālijski kalendar

Čuveni matematičar i pjesnik Omer Hajjam u 11. stoljeću nakon ’Īsā’a, a.s, u vrijeme vladavine seldžučkog sultana Dželālud-devle Melik Šaha, sastavio je vrlo precizan solarni kalendar. Budući prirodna solarna godina traje 365,2422 dana, valjalo je kao u julijanskom, a kasnije i gregorijanskom kalendaru, uvesti prestupne godine s tačno 366 dana, od kojih bi proste imale tačno 365 dana. Sistem je u ciklusu od 33 godine pri čemu svaka godina koja je djeljiva s 4 bude prestupna, plus posljednja 33. iako nije djeljiva s četiri. Ovaj sistem tačniji je čak i od gregorijanskog sistema, budući greška od jednog dana naraste tek za 5000 godina.

U odnosu na gregorijanski kalendar i broj dana pojedinog mjeseca naučno je osnovan. Naime, prvih šest mjeseci dželālijskog kalendara ima 31 dan (ukupno 186), dok ostalih šest zajedno imaju 179 dana u prostoj, odnosno 180 u prestupnoj godini. Razlog tome je što dužina proljeća i ljeta, zajedno, veća je od dužine jeseni i zime, zajedno, za 7 dana. Uzrok ove pojave je eliptičnost Zemljine putanje oko Sunca. I po tome se dželālijski kalendar može smatrati najboljim solarnim kalendarom, tim više što dželalijska godina počinje s jednom prirodnom pojavom, prvim danom proljeća, poznatim kao Sultan Nevruz.Inače, sama dželalijska era računa od 1079. godine julijanskog kalendara, tj. 448. godine po kralju Jezdedžirdu. Ovaj kalendar i danas se upotrebljava u Iranu, a koristi se i u Afganistanu s tim da se za početak ere uzima Hidžra.

 


Noviji postovi | Stariji postovi

OAZA ISLAMA
<< 01/2012 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031


PLAYLIST

SAHAT:

HADIS DANA:

I made this widget at MyFlashFetish.com.


LINKOVI:

HIKAJA DANA:
OGRADA

Jedan djecak imao je losu narav. Njegov otac mu je dao torbu sa ekserima, rekavsi mu da kada god se rasrdi zakuca ekser u ogradu. Prvi dan djecak je zabio 37 eksera. Broj zabijenih eksera se postepeno smanjivao. Djecak je shvatio da je lakse kontrolirati narav nego zakucavati eksere u ogradu.

Napokon je dosao dan kada se djecak nije ni jednom razljutio. Kada se pohvalio ocu , on mu je rekao da svakog dana kad uspije da se suzdrzi izvadi po jedan ekser iz ograde. Dani su prolazili i djecak je mogao reci ocu da je izvadio sve eksere. Otac ga tad uze za ruku i odvede do ograde. Onda mu rece:

„Dobro si ucinio, sine moj, ali pogledaj te rupe u ogradi. Ograda nikada nece biti ista. Kada u ljutnji kazes rijeci, one ostavljaju oziljak bas kao i ove rupe u ogradi. Mozes zabosti noz u covjeka i izvuci ga. Koliko god puta nakon toga kazes da ti je zao, rane ipak ostaju. Rana koju nanose rijeci isto je tako bolna kao i fizicka. Prijatelji su blago. Oni ce te razveseliti, saslusati, ohrabriti i podrzati u uspjehu, uvijek su tu da ti otvore srce. Pokazi svojim prijateljima da ti je stalo do njih.“

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
104197

Powered by Blogger.ba